12/07/2020v2020
+

Linh Kiện Máy Tính

Bàn phím Dell Inspiron 3421

250.000
12/07/2020v2020
+

Linh Kiện Máy Tính

Bàn phím Dell Inspiron 3441

250.000
12/07/2020v2020
+

Linh Kiện Máy Tính

Bàn Phím Dell Inspiron 3521

250.000
12/07/2020v2020
+

Linh Kiện Máy Tính

Bàn Phím Dell Inspiron 3541

250.000
12/07/2020v2020
+

Linh Kiện Máy Tính

Bàn phím Dell Inspiron N4110

250.000
12/07/2020v2020
+

Linh Kiện Máy Tính

Bàn phím Dell Inspiron N5110

250.000
12/07/2020v2020
+

Linh Kiện Máy Tính

Bàn Phím Laptop ASUS X450

270.000
12/07/2020v2020
+

Linh Kiện Máy Tính

Bàn Phím Laptop ASUS X451

270.000
12/07/2020v2020
+

Linh Kiện Máy Tính

Bàn Phím Laptop ASUS X540

300.000
12/07/2020v2020
+

Linh Kiện Máy Tính

Bàn Phím Laptop ASUS X541

300.000
12/07/2020v2020
+

Linh Kiện Máy Tính

Bàn Phím Laptop ASUS X550, X551

270.000
12/07/2020v2020
+
12/07/2020v2020
+
650.000
-40%
12/07/2020v2020
+

Linh Kiện Máy Tính

CPU G2030 – Hàng 2nd

500.000 300.000
-36%
12/07/2020v2020
+

Linh Kiện Máy Tính

CPU Intel Core i3 3220 – Hàng 2nd

700.000 450.000
-25%
12/07/2020v2020
+
400.000 300.000
12/07/2020v2020
+
12/07/2020v2020
+
-51%
18/07/2020v2020
+

Linh Kiện Máy Tính

HDD WD Blue 2TB 5400rpm (CŨ)

1.800.000 890.000
-92%
11/07/2020Đang cập nhật
+
1.300.000 100.000
12/07/2020v2020
+
12/07/2020v2020
+

Linh Kiện Máy Tính

Ổ cứng SSD 120GB Netac

620.000
12/07/2020v2020
+
700.000
12/07/2020v2020
+

Linh Kiện Máy Tính

Ổ cứng SSD M2-SATA 120Gb

700.000
12/07/2020v2020
+
650.000
-30%
12/07/2020v2020
+

Linh Kiện Máy Tính

Pin cho laptop Acer 4741/4752

470.000 330.000
-30%
12/07/2020v2020
+

Linh Kiện Máy Tính

Pin cho laptop Asus K43/k53

470.000 330.000
-30%
12/07/2020v2020
+

Linh Kiện Máy Tính

Pin cho laptop Asus K45/K55

470.000 330.000
-30%
12/07/2020v2020
+

Linh Kiện Máy Tính

Pin cho laptop Asus K46/K56

470.000 330.000
12/07/2020v2020
+
330.000
12/07/2020v2020
+

Linh Kiện Máy Tính

Pin cho Laptop Asus X451, X551

330.000
-25%
12/07/2020v2020
+

Linh Kiện Máy Tính

Pin cho laptop DELL 3443

570.000 430.000
-25%
12/07/2020v2020
+

Linh Kiện Máy Tính

Pin cho laptop DELL 3521/3542

570.000 430.000
-25%
12/07/2020v2020
+

Linh Kiện Máy Tính

Pin cho laptop DELL 3543

570.000 430.000
-25%
12/07/2020v2020
+
570.000 430.000
-34%
12/07/2020v2020
+

Linh Kiện Máy Tính

Pin cho laptop DELL 4110

500.000 330.000
-34%
12/07/2020v2020
+

Linh Kiện Máy Tính

Pin cho laptop DELL 5010

500.000 330.000
-34%
12/07/2020v2020
+

Linh Kiện Máy Tính

Pin cho laptop DELL 5110

500.000 330.000
-30%
12/07/2020v2020
+

Linh Kiện Máy Tính

Pin cho laptop DELL 6410/5410

470.000 330.000